Printer-friendly version

Home

AMORAS staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Deze installatie ontwatert het slib afkomstig uit de Antwerpse haven voordat het gestockeerd wordt in speciaal daarvoor voorziene gebieden. De ambitie is om dit slib te hergebruiken in een nuttige toepassing. Binnen het AMORAS-project worden dan ook verschillende pistes voor de recyclage van slib onderzocht.

Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de berging en verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven.

De bouw, gestart op 1 okt 2008, werd afgerond eind mei 2011. In 4 maanden tijd werd alles in gereedheid gebracht om te kunnen starten. Sinds 1 oktober 2011 (3 jaar na aanvang der werken) is de installatie operationeel. Op deze site kan u informatie vinden over de werking van de installatie, de noodzaak van een dergelijke installatie en de constructie ervan. Daarnaast kan u tevens allerlei randinformatie en illustraties vinden rond slib en slibverwerking.

Blikvangers
wat Omschrijving
Publicatie 'engineeringnet' /  'Aquarama' Amoras stelt toekomst Antwerpse haven veilig
Video Sereant Kennismaking Amoras
Artikel Industrie Technisch & Management Milieutechnieken worden economisch aantrekkelijker
Presentatie Valorisation of dewatered dredged material from the Port of Antwerp

 

luchtopname amoras1luchtopname amoras2

top